ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพน้ำท่วม มกราคม 60
อาคารเรียน
อาคารเรียน
หน้าบ้านพักครู
หลังคาโรงอาหาร บ้านพักครู
หลังคาโรงอาหาร
ถนนหน้าอาคารเรียน
ถนนหน้าอาคารเรียน
โต๊ะ เก้าอี้ ของใช้ต่างๆ
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ห้องน้ำนักเรียน
บ้านพักครู
โคลนบ้านพักครู
ห้องพยาบาล
ห้องเรียน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:10   อ่าน 144 ครั้ง